INTEGRITATE INSTITUTIONALA

  • Lista cuprinzand cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei si destinatia acestora;
  • Mecanismul de raportare a incalcarilor legii;
  • Situatia incidentelor de integritate si masurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;
Skip to content