Plata drepturilor de pensie în cont bancar

În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituțiilor financiar-bancare, solicitând deschiderea contului. Contul se deschide pe numele clientului beneficiar de drepturi bănesti sau a reprezentantului său legal, la solicitarea acestuia sau, după  caz, la cererea mandatarului desemnat de acesta  prin  procură  specială, emisă conform legii.  Dupa deschiderea contului, persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii  de care aparține, cu o cerere insoțită de o copie a extrasului de cont. Aceste acte pot fi transmise, prin poștă, în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În prezent, CNPP derulează plăți prin următoarele bănci comerciale:

 • ALPHA Bank;
 • ATE Bank;
 • BANCA TRANSILVANIA;
 • BCR;
 • BRD;
 • CEC Bank;
 • CREDIT EUROPE Bank;
 • CREDITCOOP;
 • EXIMBANK (fostă Banca Românească);
 • FIRST Bank;
 • GARANTI Bank;
 • ING;
 • SALT Bank (fostă IDEA Bank);
 • INTESA SANPAOLO Bank;
 • LIBRA Bank;
 • OTP Bank;
 • PATRIA Bank;
 • PROCREDIT Bank;
 • RAIFFEISEN Bank;
 • UNICREDIT Bank;
 • VISTA Bank.
Skip to content