În atenția persoanelor asigurate în sistemul unitar de pensii publice în baza Contractului de asigurare socială

Începând cu 1 ianuarie 2020,

Urmare intrării în vigoare a prevederilor H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.230 lei. În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială, facem următoarele precizări:

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, adică 2.230 lei;

Contribuția minimă de asigurări sociale este de 558 lei/lună (2.230×25%). Totodată, vă aducem la cunoștință că toate casele teritoriale de pensii vor modifica din oficiu toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul de 2.230 lei.

Skip to content