Documente

 • Cerere de solicitare de informaţii de interes public – conține următoarele informații:
  • Denumirea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Sediul/adresa;
  • Data;
  • Cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Modul de transmitere al informațiilor;
  • Semnatura petentului;
  • Nume petent;
  • Adresa;
  • Profesia, telefonul și fax-ul opțional.
 • Registrul de evidenţă al solicitărilor de informaţii de interes public – conține evidența tuturor solicitărilor de informații în baza Legii nr. 544/2001, precizând numele și prenumele, data, solicitarea etc.
 • Rapoartele de activitate ale C.J.P. – conține următoarele informații:
  • Misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
  • Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
  • Scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice;
  • Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
  • Nerealizari, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
  • Propuneri pentru remedierea deficiențelor;
  • Anexe (grafice, tabele etc.)
  • Semnătura directorului/şefului de serviciu.
 • Cerere de reclamaţie administrativă – conține următoarele informații:
  • Denumirea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Sediul/adresa;
  • Data;
  • Reclamație administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Cererea pe baza căreia se formulează reclamația;
  • Funcționarul public care a răspuns;
  • Documentele de interes public solicitate anterior;
  • Motivul încadrării în categoria documentelor de interes public;
  • Semnatura petentului;
  • Nume petent;
  • Adresa;
  • Profesia, telefonul și fax-ul opțional.
 • Cerere de răspuns la solicitarea de informaţii – conține următoarele informații:
  • Denumirea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Sediul/adresa;
  • Persoana de contact;
  • Data;
  • Nume petent;
  • Adresa;
  • În urma cererii, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Documentele de interes public solicitate;
  • Răspunsul;
  • Adresa de e-mail la care s-au transmis documentele;
  • Contravaloarea taxelor de copiere, dacă este cazul;
  • Semnatura funcționarului.
 • Cerere de răspuns la reclamaţia administrativă – conține următoarele informații:
  • Denumirea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Sediul/adresa;
  • Persoana de contact;
  • Data;
  • Nume petent;
  • Adresa;
  • În urma reclamației, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Documentele de interes public solicitate;
  • Răspunsul;
  • Sancțiunea aplicată, dacă este cazul;
  • Semnatura conducătorului instituției publice.
Skip to content