Casa Judeteana de Pensii Galati

Casa Judeteana de Pensii Galati este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii Galati asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

Avand in vedere suprafata mare a judetului Galati, dezvoltarea sa economica si sociala, numarul mare al agentilor economici si al asiguratilor din judet, precum si structura acestora, s-a aprobat infiintarea Casei Teritoriale de Pensii Tecuci. Aceasta subunitate fara personalitate juridica functioneaza sub conducerea si controlul Casei Judetene de Pensii Galati.

Sediul Casei Judetene de Pensii Galati, se afla in municipiul Galati, str.Stiintei, nr.97, iar al Casei Teritoriale de Pensii Tecuci se afla in orasul Tecuci, B-dul Victoriei, nr.33.

Skip to content