Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001)

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a)  actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice,

b)  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității sau instituției publice,

c)  numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice,

d)  coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail și adresa paginii de Internet,

e)  sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil,

f)  programele și strategiile proprii,

g) lista cuprinzând documentele de interes public,

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii,

i)  modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Skip to content