Activitate Prestatii

Principii de baza ale noului sistem unitar de pensii publice

 • principiul unicitatii – statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept;
 • principiul obligativitatii – persoanele fizice si juridice au obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
 • principiul contributivitatii – fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;
 • principiul egalitatii – asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
 • principiul repartitiei – fondurile de asigurari sociale realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii;
 • principiul solidaritatii sociale – participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;
 • principiul autonomiei – administrarea de sine statatoare a sistemului public de pensii;
 • principiul imprescriptibilitatii – dreptul la pensie nu se prescrie;
 • principiul incesibilitatii – dreptul la pensie nu poate fi cedat total sau partial.

Procedura de stabilire a valorii punctului de pensie.

Valoarea punctului de pensie se stabileste prin lege.

Datorita necesitatii reducerii deficitului bugetar, noua modalitate de calcul a valorii punctului de pensie va fi aplicata incepand cu anul 2012. Astfel valoarea punctului de pensie va fi indexata incepand cu 1 ianuarie 2012 si pana in anul 2020, majorandu-se anual cu 100% rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent.

In situatia in care unul dintre acesti indicatori, are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.

In situatia in care acesti indicatori au valori negative se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.

Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din crestere reala a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuala a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cate 5 % in fiecare an.

Incepand cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei realizata pe anul precedent .

De asemenea pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu 1 ianuarie 2012, la punctajul mediu anual determinat, se va aplica un indice de corectie, calculat ca raport intre 43.3% din salariul mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data.

Indicele de corectie mentionat se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.

Aceste reglementari asigura:

 • Indexarea in functie de inflatiei mentine constanta puterea de cumparare a pensiilor, indiferent de evolutia castigului salarial;
 • Raportul dintre punctul de pensie si castigul salarial se reduce;

Cresterea si egalizarea varstelor standard de pensionare pentru barbati si femei.
Continuarea cresterii varstelor de pensionare pana in 2014 la 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, conform legii 19 din 2000, privind sistemul public de pensii.
Cresterea, din anul 2015, a varstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 65 de ani, pana in 2030. Cresterea se realizeaza gradual, cu 3 luni in fiecare an.
In 2030, atat barbatii cat si femeile vor iesi la pensie la aceeasi varsta standard � 65 de ani.

Categorii de pensii


Conform dispozitiilor Legii nr. 263/2010, in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:

 • pensia pentru limita de varsta;
 • pensia anticipata;
 • pensia anticipata partiala;
 • pensia de invaliditate;
 • pensia de urmas.

Pensia pentru limita de varsta

Se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de prezenta lege.
Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin creserea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza: a) conform tabelului nr. 1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca;
Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat in conditii deosebite (ani impliniti)Reducerea varstei standard de pensionare cu:
AniLuni
61
816
102
1226
143
1636
184
2046
225
2456
266
2866
307
3276
358

b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in alte conditii de munca si in conditii speciale de munca.
Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat in conditii speciale (ani impliniti)Reducerea varstei standard de pensionare cu:
AniLuni
210
316
420
526
630
736
840
946
1050
1156
1260
1366
1470
1576
1680
1786
1890
1996
20100
21106
22110
23116
24120
25126
26 de ani si peste130

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:

 • cu 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare. Reducerile varstelor standard de pensionare prevazute la art. 55 din lege pentru conditii deosebite si speciale de munca, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani. VArstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati.

Pensia anticipata

Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate. Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta. La acordarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative. La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, se face din oficiu.

Pensia anticipata partiala

Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in considerare perioadele asimilate. Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative. La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale. Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, se face din oficiu.

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

 • accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
 • neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
 • bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Pensia de urmas

Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmas:

 • pana la varsta de 16 ani;
 • daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
 • pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile de mai sus, beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut.
Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut.
Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, din:

 • pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
 • pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinator,in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:

 • 50% – pentru un singur urmas;
 • 75% – pentru 2 urmasi;
 • 100% – pentru 3 sau mai multi urmasi.

Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin insumarea drepturilor de pensie de urmas, calculate dupa fiecare parinte.
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Sus

Acte necesare


Pentru pensia pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala:

 • cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 6);
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;
 • actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamatului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 si/sau al Legii nr. 341/2004
 • dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

Pentru pensia de invaliditate:

 • cerere pentru Inscrierea la pensie (anexa nr. 7);
 • actele mentionate in cazul pensiei de limita varsta/anticipata/anticipata partial
 • decizia medicala asupra capacitatii de munca (original);
 • adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala;

Pentru pensia de urmas:

 • cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 8);
 • actele mentionate pentru pensia de limita de varsta/anticipata/anticipata partial, pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
 • actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz (original si copie);
 • decizia medicala asupra capacitatii de munca (original);
 • decizia de pensie/talon de plata a pensiilor, pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 ani (original);
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca;
 • copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala.

Procura speciala la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementarilor legale in materie.
Procura speciala care nu este emisa in limba romana si, dupa caz, apostila vor fi traduse si legalizate.
Procura speciala este valabila 18 luni.
Sus

Ajutorul de deces


Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat, si nu apote fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre CNPP.

Conditii de acordare

Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz : sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
In cazul decesului copilului inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

Mod de calcul si plata

Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPP, valabil la data decesului.

 • Pentru anul 2008 cuantumul ajutorului de deces a fost de 1.550 RON.
 • Pentru anul 2009 cuantumul ajutorului de deces a fost de 1.702 RON.
 • Pentru anul 2010 cuantumul ajutorului de deces a fost de 1.836 RON,
 • Pentru anul 2011 cuantumul ajutorului de deces a fost de 2.022 RON.
 • Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces a fost de 2.117 RON.
 • Incepand cu data de 25.02.2013 cuantumul ajutorului de deces a fost de 2.223 RON.
 • Pentru anul 2014 cuantumul ajutorului de deces a fost de 2.298 RON.
 • Pentru anul 2015 cuantumul ajutorului de deces a fost de 2.415 RON.
 • Pentru anul 2016 cuantumul ajutorului de deces este de 2.681 RON.

In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.
Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Documentele necesare si platitorii de drepturi

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
 • certificat de deces in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator,mandatar, in original si copie;
 • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, original si copie;
 • act medical emis sau vizat de medical expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani, original;
 • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii, original.

Ajutorul de deces se achita de catre :

 • angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora;

Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea “ACHITAT “, data, semnatura si stampila.
Indemnizatii prevazute de legi speciale :

 • Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi – Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
 • Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici – Decret-lege nr. 118/1990
 • Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice – Legea nr. 189/2000
 • Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca – Legea nr. 309/2002

Separat de prestatiile de asigurari sociale, acordate in cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si reglementate de Legea nr. 263/2010, Casa Judeteana de Pensii Galati acorda, in conditiile legii, si alte indemnizatii reglementate prin legi speciale, care nu sunt de natura contributiva si sunt suportate integral de la bugetul de stat.

Skip to content