Activitate Contribuabili Angajatori

Categorii de angajatori

Printre contribuabilii la sistemul public de pensii se numara si angajatorii sau persoanele juridice asimilate angajatorilor. Sunt asimilati angajatorilor:institutiile unde isi desfasoara activitatea persoanele ce ocupa functii elective;autoritatile executive, legislative ori judecatoresti;persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;organizatiile profesionale, sindicatele, patronatele, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal angajat cu contract individual de munca;persoanele fizice care au personal angajat cu contract individual de munca;

Contributia de asigurari sociale
Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale. Aceste cote se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. (legea nr.632/2002 art.23).
In perioada aprilie 2001-decembrie 2002, aceste cote au fost:35% (conditii normale);40% (conditii deosebite);45% (conditii speciale).din care angajatul datora 11,67%Din ianuarie 2003 cotele s-au redus la:34% (conditii normale);39% (conditii deosebite);44% (conditii speciale).din care angajatul datora 9,5% iar angajatorul diferenta (OUG 147/2002 art.IV al(1)).Incepand cu ianuarie 2004, cotele sunt: (L 519/2003)31.5% (conditii normale);36.5% (conditii deosebite);41.5% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 9,5% iar angajatorul diferenta.
Incepand cu ianuarie 2006, cotele sunt: (L 380/2005)30% (conditii normale);35% (conditii deosebite);40% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 9,5% iar angajatorul diferenta.
Din cota angajatorului se scade 0.75% care se vireaza la FNUASS.In anul 2008, perioada ianuarie – noiembrie, cotele sunt: (L387/2007)29% (conditii normale);34% (conditii deosebite);39% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 9,5% iar angajatorul diferenta.Incepand cu decembrie 2008, cotele sunt :27.5% (conditii normale);32.5% (conditii deosebite);37.5% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 9,5% iar angajatorul diferenta.In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.Incepand cu ianuarie 2009, cotele sunt :28% (conditii normale);33% (conditii deosebite);38% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 9,5% iar angajatorul diferenta.In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.Incepand cu februarie 2009, cotele sunt31.3% (conditii normale);36.3% (conditii deosebite);41.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.Incepand cu ianuarie 2010, cotele sunt31.3% (conditii normale);36.3% (conditii deosebite);41.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
La calcularea partii din cota de contributie datorata de angajat, respectiv de angajator se utilizeaza 2 zecimale. Cuantumul contributiei datorate este valoare intreaga.Incepand cu ianuarie 2011, cotele sunt:31.3% (conditii normale);36.3% (conditii deosebite);41.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
La calcularea partii din cota de contributie datorata de angajat, respectiv de angajator se utilizeaza 2 zecimale. Cuantumul contributiei datorate este valoare intreaga.Incepand cu ianuarie 2012, cotele sunt31.3% (conditii normale);36.3% (conditii deosebite);41.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3.5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
La calcularea partii din cota de contributie datorata de angajat, respectiv de angajator se utilizeaza 2 zecimale. Cuantumul contributiei datorate este valoare intreaga.Incepand cu ianuarie 2013, cotele sunt31.3% (conditii normale);36.3% (conditii deosebite);41.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
La calcularea partii din cota de contributie datorata de angajat, respectiv de angajator se utilizeaza 2 zecimale. Cuantumul contributiei datorate este valoare intreaga.Incepand cu ianuarie 2014 pana la 01.07.2014, cotele sunt31.3% (conditii normale);36.3% (conditii deosebite);41.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.Incepand cu 01.10.2014 pana la 31.12.2014, cotele sunt:26.3% (conditii normale);31.3% (conditii deosebite);36.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 4.5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
La calcularea partii din cota de contributie datorata de angajat, respectiv de angajator se utilizeaza 2 zecimale. Cuantumul contributiei datorate este valoare intreaga.Incepand cu ianuarie 2015, cotele sunt26.3% (conditii normale);31.3% (conditii deosebite);36.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.Incepand cu ianuarie 2016, cotele sunt26.3% (conditii normale);31.3% (conditii deosebite);36.3% (conditii speciale); din care angajatul datoreaza 10,5% iar angajatorul diferenta.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.Declaratia nominala de asigurare
Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza Declaratiei nominale de asigurare (D112), potrivit modelului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.
Declaratia nominala de asigurare se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia nominala de asigurare constituie documentul pe baza caruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si determina punctajul lunar al asiguratului, utilizat la stabilirea drepturilor de pensie.
Declaratiile rectificative din perioada aprilie 2001 – decembrie 2010 se depun in continuare la casa judeteana de Pensii Galati. Dupa aceasta data, declaratiile rectificative se depun la organul fiscal competent.Pentru anul 2015 castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.415 lei potrivit art.16 din Legea nr. 187/2014.

Skip to content