Modificari aduse de OUG 103/2017 in domeniul AMBP


Incepand cu data de 01.01.2018, sumele reprezentand indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale platite de catre angajatori asiguratilor salariati, nu se mai deduc din FAAMBP, ci se recupereaza de la Casa Judeteana de Pensii Galati prin intermediul Compartimentului AMBP.
Docuemnte necesare :
Anexa 1 - cerere
Anexa 2 - centralizator concedii medicale
Anexa 3 - adeverinta castiguri brute